ANATOLY KHITROV

POSELSTVÍ PREZIDENTA SPOLEČNOSTI VERTERA

Vytvořil jsem firmu Vertera s cílem zkombinovat tradice, vědu a výrobu ve službách zdraví a aktivní lidské dlouhověkosti.Název společnosti odráží celou podstatu její energie.

"Verte" znamená otoč stránku, začni z čistého listu ". "Ra" je starobylé jméno řeky Volgy, u jejíhož pramene je umístěna výroba. "Vert-Terra" se ještě překládá jako "zelená planeta", je symbolem hojnosti a života obecně.

Vytvořil jsem Verteru, abych sjednotil tradice, vědu a výrobu ve službách zdraví a aktivní dlouhověkosti. Od roku 2005 vyrábíme inovativní produkty. Vytváříme jimi "deštník ekologické bezpečnosti", který nadějně chrání zdraví každého z našich spotřebitelů.

Užíváním našich produktů spotřebitelé ničí mýtus nevyhnutelného stárnutí. Je nám blízká myšlenka našeho celosvětově známého krajana, Iliji IIijiče Mečnikova, který ještě před udělením Nobelovy ceny tvrdil, kdy člověk musí zemřít: "Smrt by měla přijít k člověku tehdy, kdy je pro něj nezbytná, stejně jako spánek v mládí. "

Již dnes Vertera sjednotila desítky tisíc rozumných lidí a zítra se k nám připojí milióny. Otevřeli jsme cestu do budoucnosti zdravých a krásných lidí, již dnes jsme otevřeli novou éru - éru Vertera.

Vědecká rada společnosti sjednocuje nejkompetentnější odborníky filosofie, medicíny, dietologie, farmakologie, biochemie a potravinářské biotechnologie. V poslední době nás společná práce vynesla na trhu vysoce kvalitních výrobků pro zdraví, fitness a krásu mezi lídry.

Pozorování při každodenním užívání produktů přesvědčivě dokázala efektivnost v obnovení zdraví.

Účinnost produktů společnosti Vertera je založena na dvou hlavních efektech: synergii a stvoření.

Cíle naší společnosti: sjednocení lidí společnými hodnotami rozvoje rodiny.

Formování odpovědnosti za vlastní a veřejné zdraví ve všech smyslech tohoto slova. Vertera - společnost číslo jedna ve světě sebevědomých a rozvinutých lidí ve všech sférách života.

Vertera - základ moderního, stabilního a rozvinutého státu, základem kterého je

kultura osobnosti, podnikání, prosperity a seberealizace.

Hodnoty naší firmy: společnost svobodných, stabilně se rozvíjejících zdravých lidí. Rod a rodina - to je základ pro zachování tradic přirozeného chování a blahobytu, zdravého života každého člověka.

Zveme vás, abyste přijali naše hodnoty, podpořili naše cíle a poslání společnosti Vertera.

Dejte šanci udělat sebe a lidi kolem vás zdravými, krásnými, kulturními a úspěšnými! Používejte naše výrobky denně, vytvářejte s námi společné dílo. Vlastní úspěchy - nejlepší způsob osobního růstu a přeměny světa!


Poslání naší společnosti: Vytvoření sociálního hnutí vzkvétající společnosti, jejímž základem je její rod, zdraví, tvořivost, krása, jednota člověka a přírody.