Vaše pomoc - zachráněný život

11.04.2021

😇 Den dobrých skutků: Zpráva o darovaných prostředcích, nová opatrovnictví nadace a pomoc nemocným s koronavirovou infekcí 🙏🏻

Přátelé, vyjadřujeme obrovskou vděčnost každému z vás za pomoc našim svěřencům a chceme se podělit o důležité zprávy z života nadace Svět zdravých lidí.

1️⃣ Pomoc rodině Naila Galeeva. Díky vaší účasti se nám podařilo získat potřebnou částku na pokrytí nákladů na tolik potřebný vozík pro Naila trpícího DMO.

2️⃣ Je otevřená sbírka pro Valentinu Manykinu. Tím se snažíme se pomáhat nejen dětem, ale i dospělým. Valentině je 61 let. Celý život poctivě pracovala ve výrobě a získala titul "Veterán práce". Po odchodu do důchodu však měla problémy se srdcem, a nyní skutečně doufá v naši pomoc při získávání finančních prostředků na implantaci speciálního srdečního okludéru.

3️⃣ Pokračujeme v našem projektu pomoci osamělým lidem s koronavirovou infekcí, kteří podstupují léčbu v nemocnici Odincevo. V březnu jsme dodali další várku vody a hygienických souprav.

Jsme vám nesmírně vděční za vstřícnost, aktivní postoj a touhu nést jasné znamení dobra po celé planetě - společně můžeme mnohé 💪

👉 Dar můžete poskytnout prostřednictvím svého osobního účtu nebo na webových stránkách nadace "World of Healthy People" https://whp.ru/want-help